Regia Nationala a Padurilor – Romsilva…..TERMITA care devoreaza padurile virgine ale Romaniei

Crimă ecologică cu premeditare pregătită de „specialiștii” Romsilva!
Mai multe păduri primare de pe raza Ocolului Silvic Nera cu vârsta medie între 180 – 230 de ani și cu exemplare de arbori monumentali au fost pregătite de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pentru a fi tăiate, în U.P. V – Putna, parcelele 74A, 75A, 98A, 118B și 129C (zona Putna, Valea Prigor, Munții Almăjului), deși acest ocol silvic este certificat FSC pentru exploatare sustenabilă.
Exploatarea în scop comercial care duce la eliminarea completă a pădurii bătrâne (tăieri progresive) nu este sustenabilă dacă are loc în păduri monument a naturii, cum sunt cele cu vârste de peste 200 de ani, făgete seculare de o valoare excepțională care trebuie strict protejate și nu tăiate! Există destule păduri de producție domnilor „specialiști”, nu făgetele de 200 de ani!
Respectivele parcele nu au fost incluse în catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine deoarece nu au fost verificate până acum și nu s-au realizat studii pentru acestea în vederea includerii în catalog. În România doar cca 30.000 ha sunt incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, adică aproximativ 10-20% din totalul pădurilor virgine și cvasivirgine estimate, restul nefiind protejate în prezent, deoarce ele nu au fost identificate și nici nu beneficiază de protecție și prevenție în fața tăierilor prevăzute în amenajamentele silvice.
WWF România a verificat anul trecut mai multe suprafețe și au identificat numeroase alte parcele pe raza OS Nera UP V Putna, parcele omise și neidentificate în mod surprinzător de „specialiștii” Romsilva și INCDS: u.a. 68A, 69A, 70A, 75A, 76, 77, 78, 79, 82, 113, 115B, 119 din UP V Putna, dar și alte parcele din UP IV de asemenea neidentificate de „specialiști” pentru catalog: u.a. 35 – 41. În plus există și alte parcele cu vârsta medie de peste 200 de ani cu caracteristici similare cu cele menționate anterior, printre care și cele scoase la exploatare, la care se face referire în postarea Agent Green.
Este foarte rău că respectivele suprafețe nu au fost introduse în protecție strictă prin amenajamentul silvic din 2017, având la dispoziție toată legislația pentru păduri virgine și păduri seculare de valoare deosebită, care se regăsesc în categoriile funcționale ale pădurilor, însă s-a preferat includerea acestora ca banale păduri de producție, deși valoarea lor ecologică este inestimabilă, pădurile cu vârsta medie de peste 200 de ani fiind extrem de rare în România și aproape inexistente în Europa, iar ele trebuie conservate prioritar. Conform Inventarului Forestier Național doar 1% din totalul pădurilor au vârsta medie de peste 160 ani și 3% peste 140 ani. ( http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2018/12/Inventar-forestier-na%C8%9Bional.pdf )
Acestea reprezintă bunurile cele mai valoroase ale patrimoniului natural și trebuie protejate prin lege, nu exploatate ca oricare pădure de producție. Amenajamentul silvic realizat în 2017 ar fi putut fi un model care să fie realizat într-un mod corect și să reflecte și în documente realitatea din teren, însă s-a preferat continuarea abordării strict pro-exploatare din trecut, mușamalizând valorile conservative, în speranța că acestea nu vor fi sesizate și remarcate de opinia publică și de factorii interesați.
În plus reamintim că pădurile administrate de OS Nera și Direcția Silvică Caraș-Severin sunt și certificate FSC, adică o gestionare responsabilă și corectă a pădurilor. Conform FSC există păduri cu valoare ridicată de conservare care trebuie identificate și care trebuie să beneficieze de o abordare complet diferită care să le asigure conservarea. Produsele FSC sunt considerate produse din surse sigure și sunt cumpărate de cetățeni responsaibili și care nu doresc să achiziționeze produse rezultate din distrugerea unor bunuri valoroase și din ilegalități. Ori a tăia o pădure cu vârsta de 230 de ani cu exemplare monumentale de până la 4-500 de ani poate fi considerată o crimă ecologică de către orice cetățean responsabil și încalcă flagrant principiile FSC, nefiind sustenabilă punerea pe piață a unor astfel de produse.
Ne îndoim că cetățenii responsabili din Europa și alte țări ar fi încântați că ar putea achiziționa produse cu sigla FSC, provenite din distrugerea ultimelor rămășițe ale pădurilor primare ale României și Europei, adevărate laboratoare în aer liber, făgete seculare de o valoare excepțională, care ar fi protejate prioritar de către orice țară, dacă le-ar mai avea. Însă România preferă să repete greșelile din trecut ale altor țări care și-au pierdut în totalitate aceste valori deosebite. Precizăm de asemenea că avem mari dubii în legătură cu „specialiștii” silvici din Romsilva și ICAS în legătură cu conservarea, adevărații specialiști care se pricep la conservare fiind biologii și eoclogii!
Parcelele menționate anterior, precum și parcelele rămase intacte încă în jurul acestora trebuie protejate urgent!

Comments

comments